NSK Stipendiater 2022

Norra Svealands stipendium för 2022 har tilldelats följande konståkare:

Emelie Garmland Liljedal, Borlänge KK
Emelie har under säsongen 21/22 gjort fina prestationer. Hennes utveckling har visats genom att hon gått upp en tävlingsklass under säsongen och att hon ökat svårighetsgraden i sina tävlingsprogram. Hon har genomgående stabila levels på tävlingar. Genom att Emelie visar på en stor träningsvilja och också gläds åt andras framgångar är hon en inspirationskälla för andra åkare i klubben.

Alicia Fredriksson, SK Gavleskäret
Alicia har under säsongen 21/22 visat på ett driv att vilja utvecklas som gett resultat. I tävlingar hon har deltagit på under säsongen syns att kvalitén på bland annat hoppen i programmet har förbättrats. Hon är engagerad och tar egna initiativ för att hitta träningstillfällen. Alicia är även en bra förebild i klubben där hon är tränare för yngre barn.

Isabella Pant, Brinka SKK
Isabella har under säsongen 21/22 utvecklat programkomponenter och blivit säkrare på de tekniska elementen, vilket speglat sig i högre poäng på tävlingar. Hon nådde sitt mål att bli A-åkare. Isabella tar vara på de träningstillfällen som ges. Hon har en hög ambition och tydlig målsättning framåt för att fortsätta utvecklas som konståkare.

NSK Stipendium 2022