Kallelse till NSKs årsmöte 2022, Lördagen den 3 september i Bollnäs

Norra Svealands KF bjuder härmed in samtliga distriktets medlemmar att delta på NSKs årsmöte Lördagen den 3/9 i Bollnäs i samband med distriktets sammandrag.

Plats: Cafeterian Lången i ishallen. Möjlighet finns att vara med digitalt via teams.

Starttid: 10:30. Därefter konstituerande möte samt eventuellt styrelsemöte för distriktsstyrelsen.

 

Vänligen fyll i länk till anmälan senast den 28/8. 
Övriga dokument kommer att finnas till mötet alternativt mailas till den som begär det.
Maila info@norrasvealand.se om du önskar ta del av dokumenten.
Fullmakten kan mailas i samband med anmälan (fotad, scannad) eller tas med till årsmötet.
Fullmakten kommer att kontrolleras vid årsmötet.
Distriktet bjuder på fika för dom som är på plats.
Väl mött och hoppas att vi ses!