NSKs stipendium 2023

Nu är anmälan öppen till NSKs stipendium 2023.

Mer information finns i anmälan! Sista dagen att anmäla är 23 april.

 

https://forms.gle/TvybT6js8jL55mAw7 

 

Tidplan

2023-04-23 är sista dag att lämna ansökan om stipendium eller nomineringar av stipendiat som kan lämnas av enskild person, ledare eller förening.
2023-05-07 är stipendiejuryns arbete slutfört och stipendierna meddelas.
Stipendiaterna kommer förutom stipendiet att erhålla ett diplom.
2023-12-31 är sista dag för stipendiaterna att återrapportera vad stipendiet för 2023 har använts till.

 

Varmt välkomna med!